Kamis, 04 April 2013

Nama Staf & Ustadz / Ustadzah Pengajar

    1.  Maftuhu Fahdli Zhiljud ( Gus Maftuh )
         Beliau sebagai Kepala Sekolah Madin Sabilil Muttaqien
    2.  Ustadazah Tutik Irkamah
    3.  Gus Dhofir
    4.  Gus Taghis
    5.  Ustadzah Sul
    6.  Ustadz Faturrozi
    7.  Ustadz Zainal Abidin
    8.  Ustadz yusuf
    9.  Ustadzah Zumrotul Chusnawiyah
    10.Ustadzah Amanaturrohmah
    11.Ustadzah Rois
    12.Ustadzah Batul

1 komentar: